Tag: france

फ्रान्स पुन्हा एकदा

आयुष्य म्हणजे एक पर्यटन नाही काय? जो पर्यंत माणूस हालचाल करून आपल्या पोटा-पाण्यासाठी काहीतरी व्यवसाय वा नोकरी करतो, त्याला अनेक ठिकाणी फिरावे लागते, खूप माणसे भेटतील; आनंदाचे, दुःखाचे अनेक अनुभव

उर्वरित वाचा