कॅटेगरी: appa’s letters

आप्पांची पत्रे भाग-११ (शेवटचा)

आप्पांच्या पत्रांचा हा अकरावा व शेवटचा भाग. 1978 ते जून 1981 अशी एकूण 21 पत्रे आहेत. पुढे ऑगस्ट 81 मध्ये आप्पांना मुंबईच्या टाटा इस्पितळात दाखल करण्यात आले व सर्व पत्रव्यवहार

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-१०

आप्पांच्या पत्राचा दहावा भाग- मार्च 1976 ते सप्टेंबर 1977 असा सुमारे दीड वर्षाचा हा कालखंड आहे. अनेक घटनांचा उहापोह केलेला आहे. रमेश, म्हणजे आमचा आत्येभाऊ, त्याच्या लग्नाचे मोशाळे आप्पांना करावयाचे

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-९

आप्पांच्या पत्राचा 9 वा भाग आज प्रसिद्ध होत आहे. जानेवारी 1975, ते ऑगस्ट 1976 या दरम्यानची, ही पत्रे आहेत. 19 75 जानेवारी मध्ये आप्पांना आजारपणामुळे नानावटी हॉस्पिटल विलेपार्ले येथे एडमिट

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-८

आप्पांच्या पत्रांचा भाग आठवा प्रसिद्ध करण्यास आनंद होत आहे. बहुतेक पत्रे 74 मे ते 74 डिसेंबर, या काळांतील आहेत. एक पत्र 1976 मधील आहे. हा कालखंड खूपच महत्त्वाचा व अनेक

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-७

1969 ते 1974 या कालखंडातील ही पत्रे आहेत हा कालखंड आमच्या कुटुंबासाठी स्थितंतराचा आणि म्हणून महत्त्वाचा होता. या काळात आप्पांनी चिंचणी सोडली, व ते बोर्डीच्या जुन्या घरी मुक्कामाला आले. तो

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-६

आप्पांच्या पत्रांचा सहावा भाग आज प्रसिद्ध करीत आहोत 1965-66 काळातील ही पत्रे आहेत. या काल खंडा मध्येच माझे एम. एस .सी. टेक् चे पदव्युत्तर शिक्षण चालू होते. अण्णाही वसतीगृहात माझ्या

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-५

आप्पांच्या पत्राचा पाचवा भाग आज प्रसिद्ध करीत आहोत ही पत्रे 1965 च्या अखेरी ची आहेत मी व अण्णा आम्ही तात्यासाहेब चुरी वसतिगृह ,दादर येथेच राहत होतो . त्यामुळे एकाच कार्डावर

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-४

आप्पांच्या पत्राचा चौथा भाग आज प्रसिद्ध करीत आहोत. ही पत्रे देखील 1965 कालामधील असून त्यावेळी आम्ही महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी दादर येथील तात्यासाहेब चुरी,वसतिगृहात राहत होतो. अण्णा VJTI, या प्रसिद्ध इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-3

आप्पांच्या पत्रसंग्रहातील पुढील काही पत्रे आम्ही प्रकाशित करीत आहोत ही पत्रे 1965 सालातील असून त्यावेळी मी आणि अण्णा आमचे महाविद्यालयीन शिक्षण कैलास वासी अण्णासाहेब वर्तक स्मारक मंदिर दादर येथील कैलासवासी

उर्वरित वाचा

आप्पांची पत्रे भाग-२

आप्पांच्या पत्राचा हा दुसरा हप्ता आहे. या पत्रांमध्ये आप्पांनी सुरेंद्रचा उल्लेख केला आहे. सुरेंद्र म्हणजे गोंडू मावशी आणि नारायण अण्णा यांचा ज्येष्ठ चिरंजीव आणि आमचा खास मित्र. मुंबईला असताना आम्ही

उर्वरित वाचा