ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वरी

एक तरी ओवी अनुभवावी ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वरी म्हणजे मराठी मनावर रोजी सातशे वर्षे अधिराज्य करून राहिलेले चमत्कार आहेत. महाराष्ट्राची माऊली एकच – ‘ज्ञानेश्वर’ आणि त्यांनी लिहून ठेवलेली ज्ञानेश्वरी म्हणजे अलंकार-उपमांनी

उर्वरित वाचा